Uitgeverij In de Knipscheer Publishers
Kantoor: Lange Herenvest 136-138 , 2011 BX Haarlem
Postadres: Postbus 6107 , 2001 HC Haarlem

Tel: 023 525 1177 , Fax: 023 527 3841

E-mail: indeknipscheer@planet.nl